先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

4d新加坡彩票开奖查询:若待得君来向此,花前对酒不忍触

(2人评价) 5

加拿大新加坡28开奖 www.zuk5v.cn 朝代:宋朝

作者:苏轼

 

出自宋代诗人苏轼<贺新郎·夏景 Tune: Congratulations to the Bridegroom >
乳燕飞华屋。悄无人、桐阴转午,晚凉新浴。手弄生绡白团扇,扇手一时似玉。渐困倚、孤眠清熟。帘外谁来推绣户,枉教人、梦断瑶台曲。又却是,风敲竹。

rǔ yàn fēi huá wū 
乳燕飞华屋,Young swallows fly along the painted eave,

qiāo wú rén
悄无人,Which none perceive.

tóng yīn zhuǎn wǔ
桐阴转午,The shade of plane trees keeps away

wǎn liáng xīn yù
晚凉新浴。The hot noonday

shǒu nòng shēng xiāo bái tuán shàn
手弄生绡白团扇,And brings an evening fresh and cool

shàn shǒu yī shí sì yù
扇手一时似玉。For the bathing lady beautiful.

jiàn kùn yǐ
渐困倚,She flirts a round fan of silk made,

gū mián qīng shú
孤眠清熟。Both fan and hand as white as jade.

lián wài shuí lái tuī xiù hù
帘外谁来推绣户,Tired by and by,

wǎng jiāo rén 、mèng duàn yáo tái qǔ
枉教人、梦断瑶台曲。She falls asleep with lonely sigh.

yòu què shì ,fēng qiāo zhú
又却是,风敲竹。Who's knocking at the curtained door

shí liú bàn tǔ hóng jīn cù
石榴半吐红巾蹙,The pomegranate flower opens half her lips

dài fú huā làng ruǐ dōu jìn
待浮花浪蕊都尽,Which look like wrinkled crimson strips;

bàn jun1 yōu dú
伴君幽独。When all the wanton flowers fade,

nóng yàn yī zhī xì kàn qǔ
秾艳一枝细看取,Alone she,ll be the beauty's maid.

fāng xīn qiān zhòng sì shù
芳心千重似束。How charming in her blooming branch, behold!

yòu kǒng bèi qiū fēng jīng lǜ
又恐被秋风惊绿。Her fragrant heart seems wrapped a thousand fold.

ruò dài dé jun1 lái xiàng cǐ
若待得君来向此,But she,s afraid to be surprised by western breeze

huā qián duì jiǔ bú rěn chù
花前对酒不忍触。Which withers all the green leaves on the trees.

gòng fěn lèi ,liǎng sù sù
共粉泪,两簌簌。The beauty comes to drink to the flower fair;


注释

⑴贺新郎:词牌名,又名“金缕曲””贺新凉““乳燕飞”“貂裘换酒”。传世作品以《东坡乐府》所收为最早。

⑵乳燕:雏燕儿。飞:宋赵彦卫《云麓漫钞》谓见真迹作“栖”。

⑶桐阴:梧桐树阴。

⑷生绡(xiāo):未漂煮过的生织物,这里指丝绢。团扇:汉班婕妤《团扇诗》:“新裂齐纨素,鲜洁如霜雪。裁为合欢扇,团团似明月?!焙蟪R杂髦讣讶吮∶С?。

⑸扇手:白团扇与素手。一时:一并,一齐。

⑹清熟:谓睡眠安稳沉酣。

⑺枉:空,白白地。瑶台:玉石砌成的台,神话传说在昆仑山上,此指梦中仙境。曲:形容处所幽深的样子。

⑻风敲竹:唐李益《竹窗闻风寄苗发司空曙》:“开门复动竹,疑是故人来。

⑼红巾蹙(cù):形容石榴花半开时如红巾皱缩。蹙,皱。

⑽浮花浪蕊:指轻浮斗艳而早谢的桃、李、杏花等。唐韩愈《杏花》:“浮花浪蕊镇长有,才开还落瘴雾中?!?br />
⑾幽独:默然独守。

⑿秾(nóng)艳:色彩艳丽。

⒀千重(chóng)似束,形容石榴花瓣重叠,也指佳人心事重重。

⒁秋风惊绿:指秋风乍起使榴花凋谢,只剩绿叶。

⒂两簌(sù)簌:形容花瓣与眼泪同落。簌簌,纷纷落下的样子。


翻译

厅室内静无人声,一只雏燕儿穿飞在华丽的房屋。梧桐树阴儿转向正午,晚间凉爽,美人刚刚汤沐。手里摇弄着白绢团扇,团扇与素手似白玉凝酥。渐渐困倦斜倚,独自睡得香熟。帘外是谁来推响彩乡的门户?白白地叫人惊散瑶台仙梦,原来是,夜风敲响了翠竹。

那半开的石榴花宛如红巾折皱。等浮浪的花朵零落尽,它就来陪伴美人的孤独。取一枝脓艳榴花细细看,千重花瓣儿正像美人的芳心情深自束。又恐怕被那西风骤起,惊得只剩下一树空绿,若等得美人来此处,残花之前对酒竟不忍触目。只有残花与粉泪,扑扑籁簌地垂落。

石榴半吐红巾蹙。待浮花、浪蕊都尽,伴君幽独。秾艳一枝细看取,芳心千重似束。又恐被、秋风惊绿。若待得君来向此,花前对酒不忍触。共粉泪,两簌簌。
赏析

这是一首抒写闺怨的双调词,上片写美人,下片掉转笔锋,专咏榴花,借花取喻,时而花人并列,时而花人合一。作者赋予词中的美人、榴花以孤芳高洁、自伤迟暮的品格和情感,在这两个美好的意象中渗透进自己的人格和感情。词中写失时之佳人,托失意之情怀;以婉曲缠绵的儿女情肠,寄慷慨郁愤的身世之感。

上片以初夏景物为衬托,写一位孤高绝尘的美丽女子。起调“乳燕飞华屋,悄无人,桐阴转午 ,”点出初夏季节、过午、时节、环境之幽静?!?a href="//www.zuk5v.cn/search.php?cont=晚凉新浴" target="_blank">晚凉新浴”,推出傍晚新凉和出浴美人。

手弄生绡白团扇 ,扇手一时似玉”,进而工笔描绘美人“晚凉新浴”之后的闲雅风姿。作者写团扇之白,不只意在衬托美人的肌肤洁白和品质高洁,而且意在象征美人的命运、身世。自从汉代班婕妤(汉成帝妃,为赵飞燕谮,失宠)作团扇歌后,在古代诗人笔下,白团扇常常是红颜薄命 ,佳人失时的象征。

上文已一再渲染“ 悄无人 ”的寂静氛围,这里又写“手弄生绡白团扇”,着一“弄”字 ,便透露出美人内心一种无可奈何的寂聊,接以“ 扇手一时似玉 ”,实是暗示“妾身似秋扇”的命运。

以上写美人心态 ,主要是用环境烘托、用象征、暗示方式,隐约迷离。以下写美人初因孤寂无聊而入梦,继而好梦因风摇竹声而被惊断 ?!?strong class="flnrz">渐困倚、孤眠清熟”句,使人感受到佳人处境之幽清和内心的寂寞。

以下数句是说:美人入梦后,朦胧中仿佛有人掀开珠帘,敲打门窗 ,不由引起她的一阵兴奋和一种期待。

可是从梦中惊醒,却只听到那风吹翠竹的萧萧声,等待她的仍旧是一片寂寞。唐李益诗云:“开门复动竹,疑是玉人来。”(《竹窗闻风寄苗发司空曙》)东坡化用了这种幽清的意境,着重写由梦而醒、由希望而失望的怅惘;“枉教人”、“却又是”,将美人这种感情上的波折突现出来了。从上片整个构思来看,主要写美人孤眠 。写“华屋”,写“晚凉”,写“弄扇”,都是映衬和暗示美人的空虚寂寞和叹惋怅恨之情。

下片用秾艳独芳的榴花为美人写照 ?!?strong class="flnrz">石榴半吐红巾蹙 ”,化用白居易诗“山榴花似结红巾”(《题孤山寺山石榴花示诸僧众 》)句意形象地写出了榴花的外貌特征,又带有西子含颦的风韵 ,耐人寻味?!?strong class="flnrz">待浮花浪蕊都尽,伴君幽独 ”,这是美人观花引起的感触和情思。此二句既表明榴花开放的季节,又用拟人手法写出了它不与桃李争艳、独立于群芳之外的品格?!?秾艳一枝细看取 ”,刻画出花色的明丽动人?!?芳心千重似束 ”,不仅捕捉住了榴花外形的特征,并再次托喻美人那颗坚贞不渝的芳心,写出了她似若有情、愁心难展的情态?!?strong class="flnrz">又恐被秋风惊绿”,由花及人,油然而生美人迟暮之感 ?!叭舸镁聪虼恕敝两嵛?,写怀抱迟暮之感的美人与榴花两相怜惜,共花落簌簌而泪落簌簌。

词的下片借物咏情,写美人看花时触景伤情,感慨万千,时而观花,时而怜花惜花。这种花、人合一的手法,读来婉曲缠绵,寻味不尽。作者无论是直接写美人,还是通过榴花间接写美人,都紧紧扣住娇花美人失时、失宠这一共同点,而又寄托着词人自身的怀才不遇之情。


黄蓼园《蓼园词选》:末四句是花是人,婉曲缠绵,耐人寻味不尽。

俞陛云《唐五代两宋词选释》:此词极写其特立独行之概。以上阕“孤眠”之“孤”字,下阕“幽独”之“独”字,表明本意?!靶略 奔啊吧仁帧?,其身之洁白,焉能与浪蕊浮花为伍,犹屈原不能以皓皓之白,入汶汶之世也。下阕“芳心千重似束”句及“秋风”句言已深闭退藏,而人犹不恕,极言其忧谗畏讥之意。对花真赏,知有何人,惟有沾襟之粉泪耳。

沈雄《古今词话》曾记载:苏轼任职杭州时,曾在西湖宴会。群妓毕集,而秀兰迟到,一府僚为此发怒。东坡即席写《贺新郎》为秀兰解围。

胡仔《苕溪渔隐丛话》:东坡此词,冠绝古今,托意高远,宁为一妓而发耶!

《唐宋词鉴赏集》:词人写作受到生活现象的触发,或从现实中摄取某些现象,这是可能的,但决不是生活的简单记录。把一首词的内容完全坐实到一个官场的风流故事上,刻板地句句索隐,这显然是附会之谈,不足凭信。

薛砺若《宋词通论》: 此词写来极纡回缠绵,一往情深。丽而不艳,工而能曲,毫无刻画斧斫之痕。

唐圭璋《唐宋词简释》:此首不必为官妓秀兰而作,写情景俱高妙。写花写人,是二实一。

关于这首词的写作背景,前人异说纷纭。南宋杨湜《古今词话》载:”苏子瞻守钱塘,有官妓秀兰,天性黠慧,善于应对。一日,湖中有宴会,群妓毕集,唯秀兰不至,督之良久方来。问其故,对以沐浴倦睡,忽闻叩门甚急,起而问之,乃乐营将催督也。子瞻已恕之,坐中一倅怒其晚至,诘之不已。时榴花盛开,秀兰折一枝藉手告倅,倅愈怒。子瞻因作《贺新凉》,令歌以送酒,倅怒顿止“(《苕溪渔隐丛话》后集引)。胡仔认为此言荒野,堪入笑林。

南宋曾季狸《艇斋诗话》说《贺新郎》是苏轼在杭州万顷寺作,因寺中有榴花树,且是日有歌者昼寝,故有”石榴半吐“”孤眠清熟“之语。

南宋陈鹄《耆旧续闻》录陆辰州语,陆辰州说晁以道在看到东坡真迹后转告他说:苏轼有妾名朝云、榴花。朝云客死岭南,惟榴花独存,故苏词下阕专说榴花,并有”待浮花浪蕊都尽,伴君幽独“之语。


精彩推荐

苏轼的古诗大全


作者介绍

苏轼
{$view->author} 苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家、美食家。字子瞻,号东坡居士。汉族,四川人,葬于颍昌(今河南省平顶山市郏县)。一生仕途坎坷,学识渊博,天资极高,诗文书画皆精。其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称欧苏,为“唐宋八大家”之一;诗清新豪健,善用夸张、比喻,艺术表现独具风格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后世有巨大影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家;画学文同,论画主张神似,提倡“士人画”。著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。.?
猜您喜欢的分类:

著名诗人

李白的古诗 杜甫的古诗? 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗

?
© 2018 加拿大新加坡28开奖 | 加拿大新加坡28开奖 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选 加拿大新加坡28开奖  手机版
 • 估计四两与酒半仙是一对姐妹[微笑] 2019-04-07
 • 发挥自身优势 奋力走在前列——习近平总书记在山东考察回访记 2019-04-03
 • 《我是马布里》凤凰公映礼 2019-03-23
 • 贸易战,只能是双输。我们是众志成城,美国却不一定。 2019-03-23
 • 港珠澳大桥:“中国制造”撑起超级工程“世界之最” 2019-03-12
 • 应战美国贸易战中国跟500亿 同等力度、同日开征关税 2019-03-12
 • 先学别人后自己创造创新,先进口后出口等都是发展的必然。只有这“先”而没有那“后”就发展不了。 2019-03-04
 • 长江南源当曲文章中国国家地理网 2019-01-08
 • 日本民族将会为最终拥核而战!现在日本保有47吨钚足己制造6000枚核弹,并且日本具有资金和技术优势一星期之內就可拥核!冷眼细观世界笑骂指点江山 ... 2019-01-08
 • “中天·钱报”助学行动第12季启幕 今年再助640学子起跑 2018-12-01
 • 电影《田园时代》在高州开机 圆梦田园让心灵回归自然 2018-12-01
 • 市场经济优胜劣汰,被淘汰的如房地产,造成了资源浪费。 2018-09-29
 • 这是没文化和懒人的语言。瞎扯淡! 2018-09-29
 • 是建立市场经济才搞市场经济,不是搞市场经济,我们如何正确认识这个问题? 2018-09-16
 • 阿呆,那是你家远祖啊,还不跪拜?[哈哈] 2018-09-16
 • 420| 255| 466| 140| 851| 870| 984| 350| 286| 715|