先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

新加坡六会彩开奖结果:冰肌玉骨 自清凉无汗

(1人评价) 5

加拿大新加坡28开奖 www.zuk5v.cn 朝代:宋朝

作者:苏轼

 

宋代诗人苏轼<洞仙歌·冰肌玉骨 Tune: Song of a Fairy in the Cave >
冰肌玉骨,自清凉无汗。水殿风来暗香满。绣帘开、一点明月窥人,人未寝、欹枕钗横鬓乱。

bīng jī yù gǔ
冰肌玉骨,Your jadelike bones and icelike skin

zì qīng liáng wú hàn
自清凉无汗。Are naturally sweadess,fresh and cool.

shuǐ diàn fēng lái àn xiāng mǎn
水殿风来暗香满。The breeze brings unperceivable fragrance in

xiù lián kāi 
绣帘开,And fills the bower by the pool.

yī diǎn míng yuè kuī rén
一点明月窥人;The broidered screen rolled up lets in

rén wèi qǐn
人未寝,The moon, which peeps at you so fair,

yī zhěn chāi héng bìn luàn
欹枕钗横鬓乱。Leaning upon the pillow, not asleep, a pin

qǐ lái xié sù shǒu
起来携素手,We two rise hand in hand;庭户无声,Silent in the courtyard we stand.

shí jiàn shū xīng dù hé hàn
时见疏星渡河汉。At times we see shooting stars stray

shì wèn yè rú hé
试问夜如何?Across the Milky Way.

yè yǐ sān gèng
夜已三更,How old has night become?

jīn bō dàn
金波淡,The watchmen thrice have beaten the drum.

yù shéng dī zhuǎn
玉绳低转。The golden moonbeams fade,

dàn qū zhǐ xī fēng jǐ shí lái
但屈指西风几时来,Low is the Dipper's string of jade.

yòu bú dào liú nián àn zhōng tōu huàn
又不道流年暗中偷换。We count on fingers when the western wind will blow.


注释


⑴洞仙歌:词牌名。

⑵眉州:今在四川眉山境内。

⑶孟昶:五代时蜀国君主,在位三十一年,后国亡降宋,深知音律,善填词。

⑷花蕊夫人:孟昶的妃子,别号花蕊夫人;摩诃池:故址在今成都昭觉寺,建于隋代,到蜀国时曾改成宣华池。

⑸具:通俱,表都的意思。

⑹足:补足。

⑺冰?。杭》艚喟兹绫?,《庄子·逍遥游》有神人焉,肌肤若冰雪,绰约若处子。

⑻水殿:建在摩诃池上的宫殿。

⑼欹:斜靠。

⑽河汉:银河。

⑾金波:指月光;玉绳:星名,位于北斗星附近。

⑿玉绳:星名?!短接馈ぬ觳课濉芬洞呵镌吩唬骸坝窈獗绷叫俏裆?。玉之为言沟,刻也。瑕而不掩,折而不伤?!彼尉⒃唬骸吧苤蔽?,故名玉绳。沟,谓作器?!庇窈?,北斗第五星也。秋夜半,玉绳渐自西北转,冉冉而降,时为夜深或近晓也。

⒀流年:流逝之岁月;年华。


翻译

肌肉骨头像冰玉般莹洁湿润,本来十分清凉没有一丝汗渍。晚风来水殿里丝丝暗香弥漫。绣帘撩开明月一点偷窥佳人,佳人斜倚在枕边还没有入眠,黄金钗横着堕着鬓发乱蓬蓬。

从床上坐起牵着白净玉手,起来漫步在寂静的庭院当中,时而可见细数流星渡过银河。试问夜色如何三更已经过去,月波淡玉绳星随着北斗低旋。屈指掐算什么时候送来寒冷,不知不觉似水流年悄然逝去。

起来携素手,庭户无声,时见疏星渡河汉。试问夜如何,夜已三更,金波淡、玉绳低转。但屈指、西风几时来,又不道、流年暗中偷换。
赏析


此词描述了五代时后蜀国君孟昶与其妃花蕊夫人夏夜在摩河池上纳凉的情景,着意刻绘了花蕊夫人姿质与心灵的美好、高洁,表达了词人对时光流逝的深深惋惜和感叹。

上片写花蕊夫人帘内欹枕。首二句写她的绰约风姿:丽质天生,有冰之肌、玉之骨,本自清凉无汗。接下来,词人用水、风、香、月等清澈的环境要素烘托女主人公的冰清玉润,创造出境佳人美、人境双绝的意境。其后,词人借月之眼以窥美人欹枕的情景,以美人不加修饰的残妆——“钗横鬓乱”,来反衬她姿质的美好。上片所写,是从旁观者角度对女主人公所作出的观察。

下片直接描写人物自身,通过女主人公与爱侣夏夜偕行的活动,展示她美好、高洁的内心世界?!?strong class="flnrz">起来携素手,”写女主人公已由室内独自倚枕,起而与爱侣户外携手纳凉闲行?!巴セ奚?,制造出一个夜深人静的氛围,暗寓时光在不知不觉中流逝?!?strong class="flnrz">时见疏星渡河汉”,写二人静夜望星。以下四句写月下徘徊的情意,为纳凉人的细语温存进行气氛上的渲染。以上,作者通过写环境之静谧和斗转星移之运动,表现了时光的推移变化,为写女主人公纳凉时的思想活动作好铺垫。结尾三句是全词点睛之笔,传神地揭示出时光变换之速,表现了女主人公对时光流逝的深深惋惜。

这首词写古代帝王后妃的生活,在艳羡、赞美中附着作者自身深沉的人生感慨。全词清空灵隽,语意高妙,想象奇特,波澜起伏,读来令人神往。

值得注意的是,花蕊夫人本是孟昶的宠妃,后蜀灭亡之后,花蕊入宋,以“十四万人齐解甲,更无一人是男儿”的诗句令赵匡胤大为倾倒。不久,孟昶暴亡,花蕊成了太祖的贵妃,据说跟太宗赵光义也有瓜葛。对这样一个与三个皇帝有绯闻的“亡国之妃”,苏轼坦然地把她刻画得几近仙女,且毫不避讳地写她与孟昶的爱情。此词在宋朝广为传唱,还没有一个道学家跳出来说三道四。

宋末张炎著《词源》一书,已启后世有关苏、辛优劣之端。张炎认为辛词豪气太盛,且以戏弄笔墨居多,难入雅词之室。而苏轼词则“清空中有意趣”,“清丽舒徐,高出人表”。其中这首《洞仙歌》即是备受称誉的一首。

张邦基《墨庄漫录》卷九:东坡作长短句《洞仙歌》,所谓“冰肌玉骨,自清凉无汗”者,公自叙云:“予幼时见一老人,能言孟蜀主时事云:‘蜀主尝与花蕊夫人夜起纳凉于摩诃池上,作《洞仙歌令》?!先四芨柚?。予但记其首两句,乃为足之?!苯罟寮境墒?,乃云:“杨元素作本事曲,记《洞仙歌》:‘冰肌玉骨,自清凉无汗?!朴欣夏崮芩泻笾魇渍铝骄?,后人为足其意,以填此词?!逼渌挡煌?。予友陈兴祖德昭云:“顷见一诗话,亦题云:‘李季成作?!巳孛鲜裰饕皇骸?strong class="flnrz">冰肌玉骨清无汗,水殿风来暗香满。帘间明月独窥人,攲枕钗横云鬓乱。三更庭院悄无声,时见疏星度河汉。屈指西风几时来?只恐流年暗中换。’云:‘东坡少年遇美人,喜《洞仙歌》,又邂逅处景色暗相似,故檃括稍协律以赠之也?!枰晕酱怂的私??!本荽?,乃诗耳,而东坡自叙乃云“是《洞仙歌令》”,盖公以此叙自晦耳?!抖聪筛琛非怀鼋?,五代及国初未之有也。

胡仔《渔隐丛话前集》卷六十:《漫叟诗话》云:杨元素(绘)作本事曲,记《洞仙歌》“冰肌玉骨”云云。钱塘有一老尼,能诵后主诗首章两句,后人为足其意,以填此词。余尝见一士人诵全篇。(文略同《墨庄漫录》,作“冰肌玉骨清无汗,水殿风来暗香暖。帘开明月独窥人,攲枕钗横云鬓乱。起来琼户启无声,时见疏星度河汉。屈指西风几时来?只恐流年暗中换。”)苕溪渔隐曰:《漫叟诗话》所载本事曲云:“钱唐一老尼,能诵后主诗首章两句?!庇攵隆抖聪筛琛沸蛉徊煌?,当以序为正也。

洞仙歌·冰肌玉骨》是宋代文学家苏轼的词作。此词以丰富的想象,再现了五代时期后蜀国君孟昶和他的贵妃花蕊夫人夏夜在摩诃池上消夏的情形,突出了花蕊夫人美好的精神境界,抒发了作者惜时的感慨。上阕写人物与环境。人物是有非凡的神仙姿质,风度娴雅,馨香妩媚?;肪吃蛉缭鹿?,毫不俗气。下阕第一句“起来携素手”紧接前意,“试问”数句将月下情人私语境界表达得亲昵而缠绵。金波淡荡,星汉暗度,颇有情调?!暗浮蓖蛔?,暗示良辰美景终有尽日之惋惜?!拔鞣纭崩炊傲髂辍被?,由夏至秋,是自然之规律?!安痪酢倍值谰∑涿?,写帝王艳情,表达得清凉幽寂。全词境界幽眇,空灵神妙,跌宕起伏,读之令人如临其境。精彩推荐

苏轼的古诗大全


作者介绍

苏轼
{$view->author} 苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家、美食家。字子瞻,号东坡居士。汉族,四川人,葬于颍昌(今河南省平顶山市郏县)。一生仕途坎坷,学识渊博,天资极高,诗文书画皆精。其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称欧苏,为“唐宋八大家”之一;诗清新豪健,善用夸张、比喻,艺术表现独具风格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后世有巨大影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家;画学文同,论画主张神似,提倡“士人画”。著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。.?
猜您喜欢的分类:

著名诗人

李白的古诗 杜甫的古诗? 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗

?
© 2018 加拿大新加坡28开奖 | 加拿大新加坡28开奖 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选 加拿大新加坡28开奖  手机版
 • 估计四两与酒半仙是一对姐妹[微笑] 2019-04-07
 • 发挥自身优势 奋力走在前列——习近平总书记在山东考察回访记 2019-04-03
 • 《我是马布里》凤凰公映礼 2019-03-23
 • 贸易战,只能是双输。我们是众志成城,美国却不一定。 2019-03-23
 • 港珠澳大桥:“中国制造”撑起超级工程“世界之最” 2019-03-12
 • 应战美国贸易战中国跟500亿 同等力度、同日开征关税 2019-03-12
 • 先学别人后自己创造创新,先进口后出口等都是发展的必然。只有这“先”而没有那“后”就发展不了。 2019-03-04
 • 长江南源当曲文章中国国家地理网 2019-01-08
 • 日本民族将会为最终拥核而战!现在日本保有47吨钚足己制造6000枚核弹,并且日本具有资金和技术优势一星期之內就可拥核!冷眼细观世界笑骂指点江山 ... 2019-01-08
 • “中天·钱报”助学行动第12季启幕 今年再助640学子起跑 2018-12-01
 • 电影《田园时代》在高州开机 圆梦田园让心灵回归自然 2018-12-01
 • 市场经济优胜劣汰,被淘汰的如房地产,造成了资源浪费。 2018-09-29
 • 这是没文化和懒人的语言。瞎扯淡! 2018-09-29
 • 是建立市场经济才搞市场经济,不是搞市场经济,我们如何正确认识这个问题? 2018-09-16
 • 阿呆,那是你家远祖啊,还不跪拜?[哈哈] 2018-09-16
 • 30| 78| 550| 550| 813| 858| 758| 962| 585| 186|