先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

新加坡555888开奖纪录:明月如霜,好风如水,清景无限

(4人评价) 4

加拿大新加坡28开奖 www.zuk5v.cn 朝代:宋朝

作者:苏轼

 

出自宋代诗人苏轼 < 永遇乐·彭城夜宿燕子楼 Tune: Joy of Eternal Union>

明月如霜,好风如水,清景无限。曲港跳鱼,圆荷泻露,寂寞无人见。紞如三鼓,铿然一叶,黯黯梦云惊断。夜茫茫,重寻无处,觉来小园行遍。
míng yuè rú shuāng
明月如霜,The bright moonlight is like frost white;

hǎo fēng rú shuǐ
好风如水,The breeze is cool like waves serene;

qīng jǐng wú xiàn
清景无限。Far and wide extends the night scene,

qǔ gǎng tiào yú
曲港跳鱼,In the haven fish leap

yuán hé xiè lù
圆荷泻露,And dewdrops roll down lotus leaves

jì mò wú rén jiàn
寂寞无人见。In solitude no man perceives.

dǎn rú sān gǔ
紞如三鼓,Drums beat thrice in the night so deep,

kēng rán yī yè
铿然一叶,E'en a leaf falls with sound so loud

àn àn mèng yún jīng duàn
黯黯梦云惊断。That, gloomy, I awake from my dream of the cloud.

yè máng máng
夜茫茫,Under the boundless pall of night,

zhòng xún wú chù
重寻无处,Nowhere again can she be found,

jiào lái xiǎo yuán háng biàn
觉来小园行遍。Although I've searched o'er the garden's ground.

tiān yá juàn kè
天涯倦客,A tired wanderer far from home

shān zhōng guī lù
山中归路,Vainly through mountains and hills may roam;

wàng duàn gù yuán xīn yǎn
望断故园心眼。His native land from view is blocked.

yàn zǐ lóu kōng
燕子楼空,The Pavilion of Swallows is empty, Where

jiā rén hé zài
佳人何在,Is the lady Pan-pan so fair?

kōng suǒ lóu zhōng yàn
空锁楼中燕。In the pavilion only swallows,nest is locked.

gǔ jīn rú mèng
古今如梦,Both the past and the present are like dreams

hé céng mèng jiào
何曾梦觉,From which we have ne'er been awake, it seems;

dàn yǒu jiù huān xīn yuàn
但有旧欢新怨。There's left but pleasure old or sorrow new.

yì shí duì
异时对,Some future day will others come to view

huáng lóu yè jǐng
黄楼夜景,The Yellow Tower's night scenery;

wéi yú hào tàn
为余浩叹。Would they then sigh for me!

注释

⑴永遇乐(lè):词牌名。彭城:今江苏徐州。燕子楼:唐徐州尚书张建封(一说张建封之子张愔)为其爱妓盼盼在宅邸所筑小楼。

⑵紞(dǎn)如:击鼓声。

⑶铿(kēng)然:清越的音响。

⑷黯黯:昏暗貌。梦云:夜梦神女朝云。云,喻盼盼。典出宋玉《高唐赋》楚王梦见神女:“朝为行云,暮为行雨”。惊断:惊醒。

⑸心眼:心愿。

⑹黄楼:徐州东门上的大楼,苏轼徐州知州时建造。


翻译


    月光皎洁像给大地铺上轻霜,秋风送爽犹如流水一般清凉,这清秋的夜色令人如此沉醉?;骨母弁逵愣隽怂?,圆圆的荷叶露珠儿晶莹流转,天然如此的寂寞却是无人见。三更鼓响砰然飘零一叶铿然,黯沉沉梦里倩影突然惊散了。夜色茫茫无处重寻梦里悲欢,醒来后走遍小园心中多惆怅。

    客游天涯已经赶到十分厌倦,我一心想归隐到山林之中去,但是故园遥遥令人望眼欲穿。燕子楼空佳人今日又在何处?空锁了楼中梁上的那些燕子。古往今来如梦和人曾梦中醒,只因为有旧欢新怨缠绵不断。他人后人面对这黄楼的夜景,为我发出人事变迁的长叹息。

天涯倦客,山中归路,望断故园心眼。燕子楼空,佳人何在,空锁楼中燕。古今如梦,何曾梦觉,但有旧欢新怨。异时对,黄楼夜景,为余浩叹。
赏析

    苏轼永遇乐》是一首清丽脱俗的词,此词抒发对人生宇宙的思考与感慨。词中状燕子楼小园清幽夜景,抒燕子楼惊梦后萦绕于怀的惆怅之情,言词人由人去楼空而悟得的“古今如梦,何曾梦觉”之理。

    上阕写清幽梦境及梦醒后的怅然若失之感。起三句总写秋夜清景,各以霜、水分喻月、风,并小结以“清景无限”,赏爱之心已溢于言外。首句写月色明亮,皎洁如霜;秋风和畅,清凉如水,把人引入了一个无限清幽的境地?!?a href="//www.zuk5v.cn/search.php?cont=清景无限" target="_blank">清景无限”既是对暮秋夜景的描绘,也是词人的心灵得到清景抚慰后的情感抒发?!扒濉弊质呛诵?,盖既有夜风清凉之感,又有超越现实之外的清净之意?!扒邸比浣有疵尉?,静中见动,仍是着力刻画“清景”,只是视点相对集中而已。景由大入小,由静变动:曲港跳鱼,圆荷泻露。鱼跳向上,露泻向下,一上一下,错落有致。鱼跳暗点人静,露泻可见夜深。词人以动衬静,使本来就十分寂静的深夜,显得越发安谧了?!凹拍奕思币痪?,含意颇深:园池中跳鱼泻露之景,夜夜可有,终是无人见的时候多;自己偶来,若是无心,虽在眼前,亦不得见。夜深人静之时,人事已歇,自然界却是生机初展,只是这种生机罕为人见,徒形寂寞而已。在梦境中揭示人与自然的矛盾,又以自然之清幽生趣对比人事之无情,则虽云写梦,实是曲写现实。然鱼跳曲港、露泻圆荷虽也不无声响,终不至于惊动梦境。只是三更时候的铿然鼓声才扰人清梦,使清景顿失。词句转从听觉写夜之幽深、梦之惊断:三更鼓响,秋夜深沉;一片叶落,铿然作声。“紞如”和“铿然”写出了声之清晰,以声点静,更加重加浓了夜之清绝和幽绝。悠然如云的梦境倏地被鼓声叶声惊断,不免感到黯然。上阕末三句,写梦断后之茫然心情:词人梦醒后,尽管想重新寻梦,但在茫茫夜色之中,显然已经不可能重睹梦中的“清景”了,故把小园行遍,也毫无所见,只有一片茫茫夜色,夜茫茫,心也茫茫。词先写夜景,后述惊梦游园,故梦与夜景,相互辉映,似真似幻,惝恍迷离?!靶斜椤倍?,尤见执着留恋梦境之态。梦境之舒心逍遥与惊梦游园的黯然神伤形成鲜明的对比。作者的意趣也从旁得到了昭示。

    下阕乃醒后述怀,语意沉郁而超然独悟?;煌啡涫鞘敌葱木?,写在天涯漂泊感到厌倦的游子,想念山中的归路,心中眼中想望故园一直到望断,极言思乡之切。此句带有深沉的身世之感,道出了词人无限的怅惘和感喟。杜甫曾有诗云:“天畔登楼眼,随春入故园?!彼臻舜Φ笔腔枚攀?,写登楼后的思家心理。熙宁四年开始,苏轼外任已七阅寒暑,身心极为疲惫,京城故园欲归无期,情绪不免躁急难忍?!巴稀倍?,尤见其迫切心情。接下“燕子楼空”三句由自己写到燕子楼的沧桑和佳人盼盼的杳无踪影,由人亡楼空悟得万物本体的瞬息生灭,然后以空灵超宕出之,直抒感慨:人生之梦未醒,只因欢怨之情未断。燕子楼原建何人何时已无考,唐贞元中张尚书镇徐州时曾别筑一新燕子楼以安宠妓盼盼。盼盼妙善歌舞,雅多风态,为感念张尚书深恩,在张去世后,居燕子楼十余年而不改嫁。唐代白居易曾有《燕子楼诗三首序》述其情事,但只言张尚书,未著名,言盼盼而未著姓。旧传张尚书即张建封,盼盼姓关。但清代汪立名撰《白香山年谱》,考为张建封子张愔之事。两说兼陈,并非乱人耳目,只是意在考察史事,尤当慎重也。苏轼叙写有关燕子楼的一段情事,将要眇之情和凄迷之境写得简约而富于理趣,咏写古事而如此超宕,亦用事而传神之典范也。其以示秦观“小楼连苑横空,下窥绣毂雕鞍骤”,并自以为语约事丰,诚非虚妄。张炎、郑文焯亟赏此三句,亦意在抉发用事使典之妙谛?!肮沤瘛比?,由古时的盼盼联系到此时的自己,由盼盼的旧欢新怨,联系到自己的旧欢新怨,发出了人生如梦的慨叹,表达了作者无法解脱而又要求解脱的对整个人生的厌倦和感伤。这三句是用庄子“吾与汝,其梦未始觉者也”之意。由古代燕子楼中的佳人到此日登楼览感的倦客,再到古今所有的普罗大众,无一不是寄身梦中。这是苏轼人生哲学的一次集中反馈,它渊源于《庄子·齐物论》:“……方其梦也,不知其梦也,梦之中又占其梦焉,觉而后知其梦也。且有大觉而后知此其大梦也,而愚者自以为觉?!比松缑?,惟醒者知其为梦??上ё砸晕颜?,其实仍是在做梦,自视为智者的人仍不免为愚者。因而古今之间,并不是梦者与醒者的不同,而只是所梦内容在旧欢新怨上的差异,古今同此一梦而已。不独如此,后之视今亦犹今之视昔,此日苏轼登楼兴感,仿佛是醒者感叹梦者,将来若有人再相登临,面对黄楼夜景,恐也有醒者对梦者的浩叹。然究其极,亦不过是天地古今一梦者而已。醒者是痛苦的,梦者因其梦而反得逍遥。苏轼从庄子哲学中找到了消解痛苦的良药?!八浔恼?,开口谁亲。且陶陶、乐尽天真?!保ā缎邢阕印で逡刮蕹尽罚┙嵛捕?,从燕子楼想到黄楼,从当日又思及未来?;坡ノ臻慕?,是黄河决堤洪水退去后的纪念,也是苏轼守徐州政绩的象征。但词人设想后人见黄楼凭吊自己,亦同此日自己见燕子楼思盼盼一样,抒发出“后之视今亦犹今之视昔”(王羲之兰亭集序》)的无穷感慨,把对历史的咏叹,对现实以至未来的思考,巧妙地结合在一起,终于挣脱了由政治波折而带来的巨大烦恼,精神获得了解放。从现代的角度来看,苏轼的人生态度不免消极。但在北宋党争频仍,词人迭遭打击的历史条件下,读者是不应苛求古人的。毕竟,超越现实的虚幻慰藉也是古代士人相当普遍的一种精神生存状态。


    词人将景、情、理熔于一炉,围绕燕子楼情事而层层生发。景为燕子楼之景,情则是燕子楼惊梦后的缠绵情思,理则是由燕子楼关盼盼情事所生发的“人生如梦如幻”的关于人生哲理的永恒追问。全词融情入景,情理交融,境界清幽,风格在和婉中不失清旷,用典体认著题,融化不涩,幽逸之怀与清幽之境相得益彰,充分显示出苏轼造意行文的卓越不凡。

    这首词深沉的人生感慨包含了古与今、倦客与佳人、梦幻与佳人的绵绵情事,传达了一种携带某种禅意玄思的人生空幻、淡漠感,隐藏着某种要求彻底解脱的出世意念。词中“燕子楼空”三句,千古传诵,深得后人赞赏。

宋代胡仔《苕溪渔隐丛话》后集卷二十六:“脱去笔墨畦径间,直造古人不到处,真可使人一唱而三叹?!?br />
    宋代曾敏行《独醒杂志》卷三:“东坡守徐州,作《燕子楼》乐章,方具稿,人未知之,一日,忽哄传于城中。东坡讶焉,诘其所从来,乃谓发端于逻卒。东坡召而问之。对曰:‘某稍知音律,尝夜宿张建封庙,闻有歌声,细听,乃此词也,记而传之,初不知所谓?!滦Χ仓??!?br />
    宋代张炎《词源》:“词,用事最难,要体认着题,融化不涩。如东坡《永遇乐》云:‘燕子楼空,佳人何在?空锁楼中燕?!谜沤ǚ馐?。白石《疏影》云:‘犹记深宫旧事,那人正睡里,飞近蛾绿?!檬傺羰?。又云:‘昭君不惯胡沙远,但暗忆江南江北。想佩环月夜归来,化作此花幽独?!蒙倭晔?。此皆用事不为事所使?!?br />
    清代沈辰垣《历代诗馀》卷一百十五引《高斋诗话》:少游自会稽入都,见东坡。坡问:“别作何词?”少游举“小楼连苑横空,下窥绣毂雕鞍骤”,东坡曰:“十三个字,只说得一个人骑马楼前过?!鄙儆挝使?,乃举“燕子楼空,佳人何在?空锁楼中燕”,晁无咎曰:“只三句,便说尽张建封事?!?br />
清代郑文焯《郑文焯手批〈东坡乐府〉》:“殆以示咏古之超宕,贵神情不贵迹象也。

    这是一首记梦词,写于宋神宗元丰元年(1078年)苏轼任徐州知州时。郑文焯《手批东坡乐府》据元本题下注“徐州夜梦觉,此登燕子楼作”认为“燕子楼未必可宿,盼盼何必入梦?东坡居士断不作此痴人说梦之题”,认为傅干《注坡词》所录题注为不可信,而以为王文诰《苏诗总案》所云“戊午十月,梦登燕子楼,翌日往寻其地作”为可从。王文诰断一事为二事,词中难觅佐证。郑文焯所云更多属猜测之词,不足为据。倒是傅注既题作“公旧注”,当不容随意怀疑的,且与词中情事暗合,应可据此解读此词。作者在题记中声称自己夜宿江苏彭城燕子楼,梦到以前居住在这里的唐代张尚书之爱妾盼盼。盼盼,姓关,唐朝人。据传燕子楼就是张尚书为关盼盼所建的。白居易《燕子楼三首》诗序云:“徐州故尚书有爱妓曰盼盼,善歌舞,雅多风态?!卑资纤健吧惺椤?,后世(包括苏轼)多以为是张建封,但据考证当为张建封之子张愔。盼盼面貌姣好,谈吐不俗。自从张氏死后,盼盼思念故人,于是独居在小楼上十余年不嫁。

    苏轼至徐州前已转职杭州、密州等地,政治上对王安石变法的孤愤,仕途上因频繁迁调而带来的孤寂之感,都时时向他袭来。宋神宗元丰元年十月的一个夜晚,苏轼宿于燕子楼,一个旖旎缠绵的梦境,让他顿悟人生的真谛?!凹甘惫槿?,作个闲人。对一张琴,一壶酒,一溪云?!保ā缎邢阕印で逡刮蕹尽罚┧牧榛甏用尉持械玫搅司换蜕?。醒来后十分感慨,写下这首别具意境的佳作。


精彩推荐

苏轼的古诗大全


作者介绍

苏轼
{$view->author} 苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家、美食家。字子瞻,号东坡居士。汉族,四川人,葬于颍昌(今河南省平顶山市郏县)。一生仕途坎坷,学识渊博,天资极高,诗文书画皆精。其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称欧苏,为“唐宋八大家”之一;诗清新豪健,善用夸张、比喻,艺术表现独具风格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后世有巨大影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家;画学文同,论画主张神似,提倡“士人画”。著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。.?
猜您喜欢的分类:

著名诗人

李白的古诗 杜甫的古诗? 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗

?
© 2018 加拿大新加坡28开奖 | 加拿大新加坡28开奖 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选 加拿大新加坡28开奖  手机版
 • 骆惠宁:走好中国特色社会主义乡村振兴之路 奋力书写新时代山西“三农”工作新篇章 2019-05-25
 • “限价”时代 房企转变传统“利润逻辑” ——凤凰网房产北京 2019-05-06
 • 带你走遍近半湖北,2018千万粉丝走进鄂旅投网络大V招募 2019-05-02
 • “铁丝钓鱼”偷手机 专对网吧打游戏的人下手 2019-05-02
 • 滇西抗战:卫国保家,为平静幸福的生活 2019-04-28
 • 估计四两与酒半仙是一对姐妹[微笑] 2019-04-07
 • 发挥自身优势 奋力走在前列——习近平总书记在山东考察回访记 2019-04-03
 • 《我是马布里》凤凰公映礼 2019-03-23
 • 贸易战,只能是双输。我们是众志成城,美国却不一定。 2019-03-23
 • 港珠澳大桥:“中国制造”撑起超级工程“世界之最” 2019-03-12
 • 应战美国贸易战中国跟500亿 同等力度、同日开征关税 2019-03-12
 • 先学别人后自己创造创新,先进口后出口等都是发展的必然。只有这“先”而没有那“后”就发展不了。 2019-03-04
 • 长江南源当曲文章中国国家地理网 2019-01-08
 • 日本民族将会为最终拥核而战!现在日本保有47吨钚足己制造6000枚核弹,并且日本具有资金和技术优势一星期之內就可拥核!冷眼细观世界笑骂指点江山 ... 2019-01-08
 • “中天·钱报”助学行动第12季启幕 今年再助640学子起跑 2018-12-01
 • 186| 337| 833| 949| 255| 617| 56| 138| 896| 491|